Duwi

artykuły elektroinstalacyjne, oświetleniowe, akcesoria antenowe, telekomunikacyjne, komputerowe i audio-video.

Polityka prywatności

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu dostępnego w domenie https://www.duwi.pl/. Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum. Administrator Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych w Serwisie, tj. Düwi International sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu. (ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń), przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych. § 1Dane użytkowników są przetwarzane do następujących celów:1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – m.in. w celu nawiązania kontaktu,2. w celach statystycznych i analitycznych – zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie Serwisu,3. w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz działaniom na szkodę Serwisu.§ 2Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).§ 3Serwer, na którym znajduje się Serwis gromadzi dane techniczne dotyczące komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem. Gromadzone dane nazywane są logami serwera i znajdują się plikach przechowywanych na serwerze. Informacje z plików logów nie zawierają wrażliwych danych Użytkownika, a zawierają jedynie: adres IP użytkownika, nazwę sieciową komputera użytkownika, dostawcę Internetu użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, dokładny czas wywołania strony. Tego typu informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz do tworzenia statystyk.§ 4Adresy IP, dzięki którym można ustalić skąd nastąpiło połączenie się z Serwisem będą potencjalnie wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym (policja, prokuratura) na podstawie osobnych przepisów prawa,  w szczególności jeśli zostanie stwierdzone naruszenie prawa, próba włamania lub działanie na szkodę Portalu.§ 5W ograniczonym zakresie Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na Serwisie. Cookies służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:utrzymanie sesji użytkownika;zapisanie stanu sesji użytkownika. Niektóre cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;przywrócenie sesji użytkownika.§ 6W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualne skargi dotyczące tych kwestii prosimy o kontakt na adres biuro@duwi.pl. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możliwy jest oczywiście także kontakt bezpośredni w siedzibie Administratora, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: Düwi International sp. z o.o.ul. Ekonomiczna 2043–150 Bieruńtel.: 032 329 12 60–61fax.: 032 720 56 80§ 7Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Przewiń na górę